Op deze pagina:

Nieuwe secretaris St. Support Benebnooma per heden.
Goede Doelen Actie voor St. Support Benebnooma op 21 februari 2017
Singer-songwriter Mr. Guy Fox zal optreden op het Benebnooma Benefiet Feest
Samenwerking Stichting Support Benebnooma, Stichting La Poubelle en Benebnooma
20e Nuits Atypiques de Koudougou [NAK] 2015 komt er aan !
Activiteiten 2015 Stichting Support Benebnooma (SSB) 2015
Mundial reünie tijdens Benebnooma Festival 2015
Werkbezoek Koudbi Koala van 13 t/m 17 januari geslaagd
Ontmoet Koudbi Koala op woensdag 14 januari 2015
Koudbi Koala op werkbezoek van 13 tot 17 januari 2015

Politieke Situatie Burkina Faso: Verklaring van de Regionale Raad van Emmaüs Afrika

Lomé, Togo 27-28 oktober 2014   |   geschreven op dinsdag, 11 november , 2014

Verklaring van de Regionale Raad van Emmaüs Afrika

Lomé, Togo  27-28 oktober 2014

De voltallige vertegenwoordigers van Emmaüs Afrika en de afgevaardigden van ledenorganisaties van Emmaüs internationaal, aanwezig in 8 Afrikaanse landen zijn bijeen gekomen om bestek op te maken over de initiatieven en de vordering makende acties op het continent.

Emmaüs Afrika heeft zich aangesloten op de internationale campagne ”Laten we de bladzijde omslaan” door de hoofdpersonen in de Afrikaanse burgermaatschappij bij elkaar te brengen ten gunste van het respect voor de democratie in Afrika.
Emmaüs Afrika bevestigt zodoende duidelijk haar betrokkenheid om “nee, tegen de constitutionele staatsgrepen” te zeggen.

De actualiteit in Burkina Faso illustreert perfect de noodzakelijkheid om de bladzijde om te slaan! Emmaüs Afrika geeft dus haar totale ondersteuning aan organisaties in de burgermaatschappij van Burkina Faso die vragen de grondwet te respecteren en doen daaruit voortvloeiend een beroep op degene die het democratisch stuivertje wisselen uitoefent.

Emmaüs Afrika en de vertegenwoordigers van Emmaüs Cameroun, Ivoorkust, Benin, Burkina Faso, De Democratische Republiek van Congo, Burundi, Togo, Zuid-Afrika.

Koudbi Koala bericht vanuit Burkina Faso over de situatie ter plaatse

geschreven op woensdag, 05 november , 2014

Koudbi Koala bericht vanuit Burkina Faso over de huidige situatie aldaar.

Hallo alle vrienden bij SSB,

Jullie hebben allemaal de gebeurtenissen gevolgd die zich hebben afgespeeld in ons land en dat al sinds 17 oktober. De zaken worden vandaag concreter en wij hebben vertrouwen in weerwil van alles. Het volk heeft president Blaise verjaagd uit de macht en de militairen hebben meteen diezelfde macht gegrepen en dat duurt al sinds 1966. Iedere keer dat de bevolking opstaat om hun ontevredenheid te manifesteren zijn het steeds de militairen die zich aan de macht stellen maar deze keer is het teveel, werkelijk teveel.... We hebben een burgerlijke president nodig aan het hoofd van ons land.

Sinds gisteren, hebben de militairen de bal op de stip gelegd en de onderhandelingen zijn begonnen om uit te zoeken wie het land zal gaan leiden tijdens de overgang. We hebben 13 dagen vanaf nu opdat de militairen de macht los laat ten nadele van het burgerlijke.
Alles lijkt oprecht hier en daar. We wachten af maar optimisme is toegestaan.

De scholen waren sinds 17 oktober gesloten, alles begint weer opnieuw. Er zijn veel schades geweest in de verschillende hoofdplaatsen in de Regio; in [mijn stad] Koudougou zijn de huizen van de eerste verantwoordelijken van de machtshebbers compleet vernield. In de hoofdstad Ouagadougou; laten we daar maar niet over praten....Zelfs de Nationale Vergadering en het Onafhankelijkheidsgebouw zijn verwoest.

In Ouagadougou zijn er meer dan 1.200.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren. Sinds mensenheugenis hebben we dat niet mee gemaakt in Burkina Faso; dat toont dat het VOLK ERG KWAAD WAS. De artiesten hebben via BALAI CITOYEN (burgerlijke veger) een grote rol gespeeld in deze verandering want zij zijn het die vooral de jongeren hebben kunnen mobiliseren tot deze manifestaties.

Er is veel te zeggen over deze REVOLUTIE, maar wat we er vooral uit kunnen onthouden is de koppigheid van Blaise en zijn staf om aan meer dan 15.000.000 inwoners hun dictaat op te leggen. We were fed up! ( We waren het zat)
Daar de situatie duidelijk begint te worden  en  nu weer elektriciteit en verbinding hebben, zal ik niet ophouden jullie meer nieuws te geven.

Voor het houden van het NAK, en gezien de situatie, hebben we een buitengewone vergadering belegd op zaterdag 8 november om te besluiten of we wel of niet de datum moeten verzetten. Ik zal jullie op de hoogte houden over onze beslissing.

De metselaars van de bouwplaats van onze 3 klaslokalen zullen de werkzaamheden pas aanstaande maandag kunnen hervatten. Wat betreft het uitvoerig verslag; dat zal per post met de foto’s van de bouwplaats aan jullie toegestuurd worden.

Met vriendelijke groeten aan iedereen en eveneens BEDANKT voor jullie ondersteuning in alle vormen.

Koudbi Koala   |   Oprichter en directeur Centrum Benebnooma, Koudougou, Burkina Faso

Bestuursdelegatie naar Burkina Faso 21/02 t/m 03/03

Bezoek aan Centrum Benebnooma en Koudbi Koala   |   geschreven op woensdag, 26 februari , 2014

Van 21 februari tot en met 3 maart, brengen Hans van Vugt en Geneviève Hoogveld een bezoek aan Centrum Benebnooma. Zij zullen daar met oprichter en directeur Koudbi Koala van gedachten wisselen over de situatie ter plaatse en de voortgang van de lopende projecten. Ook zullen zij in kaart brengen welke nieuwe projecten worden voorzien in 2014 / 2015 en volgende jaren. Na terugkomst plaatsen wij hun reisverslag op deze pagina.

Goede doelendag 2College Cobbenhagenlyceum groot succes

lesmateriaal voor drie [3] lokalen technisch onderwijs   |   geschreven op dinsdag, 23 april , 2013

De scholengemeenschap 2College Cobbenhagenlyceum heeft in maart altijd haar "goede doelen dagen", zo ook in 2013. Wij waren dan ook zeer vereerd dat twee van onze bestuursleden voor zo'n 100 leerlingen uit konden leggen waar SSB voor staat en dat wij financiën zoeken voor de uitbreiding van Centrum Benebnooma met drie [3] klaslokalen voor technisch onderwijs. De opbrengst van deze aktie van 2College Cobbenhagenlyceum is € 600,-- geworden en zal met name worden gebruikt voor lesmateriaal. Leerlingen en directie: "hartelijk bedankt".


 

 

 

 

 

 

 

 

Lees Meer...

 

Delegatie uit Tilburg terug van Burkina Faso

Mooi bezoek aan Centrum Benebnooma in Koudougou   |   geschreven op woensdag, 16 januari , 2013

 

Impressie project We Exchange ter plaatse [Foto: Geneviève Hoogveld]

Van 7 tot en met 21 januari 2013 verbleef een kleine delegatie vanuit Tilburg in Burkina Faso. De groep bestond uit: begeleidster Geneviève Hoogveld [bestuur SSB], 4 Fontys studenten en een danslerares. De studenten waren in Burkina Faso in het kader van een studieproject "We Exchange" vanuit Fontys.
Onder de noemer: 2 culturen, 2 continenten, 4428 km hemelsbreed, 2 talen, 4 studenten, en één missie: als titel “we exchange; together we can”, organiseren deze studenten een 2 daags durend festival in Koudougou, Burkina Faso.
 

Lees Meer...

 

Voedselpakketten voor de hongerigen in Koudougou, Burkina Faso

Door steun van Emmaus Lyon en la Troupe Saaba   |   geschreven op donderdag, 05 juli , 2012

 

Ik heb ook honger hoor ..... !  Kinderen bij Centrum Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso.

[foto: Léon Lejeune]

Honger in Koudougou!

Met een gift van Emmaus Lyon en een deel van de opbrengst van de tour van Saaba, in Frankrijk medio 2012, kan Benebnooma voor een bedrag van € 10.000,-- ruim 250 voedselpakketten kopen in Burkina om in de maand juli te verspreiden onder de armste gezinnen in Koudougou. Deze pakketen worden verstrekt op het centrum Benebnooma. Met dit pakket zijn families in staat om een maand te leven. Vorig jaar heeft het nauwelijks geregend. Er is veel honger en toenemende armoede! Juli is voor veel gezinnen een moeilijke maand! Solidariteit staat bij Benebnooma hoog in het vaandel! Goed nieuws dat Koudbi nog net voor zijn vertrek wist te melden. Het zijn deze acties waar St. Support Benebnooma zich doorlopend voor in wil blijven zetten. Wilt u ook dit project steunen, dan is iedere vrijwillige bijdrage welkom op rekening: 16.24.83.279 t.n.v. St. Support Benebnooma. BEDANKT !

Koudbi Koala was op bezoek in Tilburg

Directeur Centrum Benebnooma bezocht festival   |   geschreven op woensdag, 16 mei , 2012

 

Koudbi Koala in Tilburg tijdens 3e Benefiet Benebnooma Festival 2012

[foto: Léon Lejeune]

Koudbi Koala, oprichter en directeur Centrum Benebnooma bezocht Tilburg van 7 tot en met 12 juni 2012

Koudbi Koala, is eerder dan verwacht, op dinsdag 12 juni al vertrokken op weg naar frankrijk om in Nantes zaken te regelen en La Troupe Saaba verder te begeleiden tijdens hun tournee in zuid Frankrijk. Tijdens zijn aanwezigheid heeft hij met vreugde het Benebnooma festival bezocht. Daarnaast heeft hij bezoeken gebracht aan: Zusters Franciscanessen in Oirschot, ZIGO voetbalvereniging, Brabants Dagblad [intervieuw], Willem-2-stadion en ROC-ICT. Al deze bezoeken hebben enige vorm van samenwerking en rechtstreekse sponsoring of subsidie opgebracht. Meer informatie hierover treft u aan op onze internetpagina.

SSB presenteerde foto Kalender 2012

"Kracht en schoonheid van Koudougou"   |   geschreven op zaterdag, 07 januari , 2012

 

Foto: Marjon van Dorp

SSB presenteert kalender 2012.

Stichting Support Benebnooma presenteerde op 12 juni naast de expositie ook een fraaie jaarkalender 2012. De kalender bevat veel prachtige foto’s van de expositie “ Kracht en Schoonheid van Koudougou”. Deze uitgave is volledig mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg en de Rabobank Tilburg en Omstreken. Deze kleurrijke kalender is ondertussen verstrekt aan allerlei [liefdadigheid] organisaties en individueel verkocht. De opbrengst hiervan is volledig bestemd voor Centrum Benebnooma.

Gebeurtenissen in Burkina Faso; bericht van Koudbi Koala

Wat is er gebeurd sinds 21 februari ... !   |   geschreven op zaterdag, 09 juli , 2011

 

Burkina Faso, wat is er gebeurd sinds 21 februari 2011? Ja, ja, het gebeurt niet alleen in andere landen…. ! Degene, die al sinds lange tijd “Het Land van de Oprechte Mensen” heeft gekend, zal zich deze vraag na de gebeurtenissen die heden ten dage in Burkina Faso plaats vinden, wel afvragen; “Wat heeft Burkina Faso gedaan om dit te verdienen?”

Lees Meer...

 

ROC / ICT brengt 25 computers naar Benebnooma

Computers zijn al in Koudougou aangekomen   |   geschreven op woensdag, 09 februari , 2011

 

 

foto's Léon Lejeune: foto boven: 25 PC's klaar voor verzending / foto onder: complete set in beeld gebracht.

ROC / ICT naar Centrum Benebnooma in Koudougou.
Een groep van 6 studenten en 2 leraren van het ROC Tilburg, afdeling ICT vertrekt in het komend najaar naar Burkina Faso om in Koudougou (25) nieuwe computers te installeren en de reeds aanwezige computers te voorzien van een grote onderhoudsbeurt. Het moet de kwaliteit van het ICT van Centrum Benebnooma verbeteren en het is voor de betrokken studenten een uiterst leerzame ervaring die ze niet snel zullen vergeten.

Ondertussen zijn de 25 computers, na een lange reis via Lyon in Frankrijk en Togo, aangekomen in Centrum Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso !