Op deze pagina:

Nieuwe secretaris St. Support Benebnooma per heden.
Goede Doelen Actie voor St. Support Benebnooma op 21 februari 2017
Beleidsplan Stichting Support Benebnooma [SSB] 2016-2017
Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

Nieuwe secretaris St. Support Benebnooma per heden.

Ook het secretariaatsadres is hierdoor aangepast.   |   geschreven op woensdag, 27 september , 2017

Met ingang van heden [september 2017] stopt Léon Lejeune als secretaris van het bestuur van de Stichting Support Benebnooma na een periode van ruim 7 jaar. Hij draagt zijn taken over aan bestuurslid Généviève Hoogveld-Geldhoff die naast de functie van secretaris ook het nieuwe secretariaatsadres zal vertegenwoordigen. Zie haar gevens in de kantlijn van deze site.

Wie er nog meer in het bestuur zitting hebben, vindt u terug in de rubriek "Contact en Bestuur".
 

Goede Doelen Actie voor St. Support Benebnooma op 21 februari 2017

door Munnikenheide College Etten Leur en Ruthpen   |   geschreven op donderdag, 19 januari , 2017

Goede Doelen Actie voor St. Support Benebnooma op 21 februari 2017

GOEDE DOELEN ACTIE van het Munnikenheide College in Etten Leur en Ruthpen op DINSDAG 21 FEBRUARI 2017

Deze actie zal plaats vinden op dinsdag 21 februari 2017 tussen 11.00 en 15.00 uur op beide scholen. Centraal staat een hapjesmarkt waaraan leerlingen, docenten en ouders meewerken. De opbrengst is bestemd voor St. Support Benebnooma [SSB]. Het bestuur van SSB zal hierbij fysiek aanwezig zijn om deze geweldige actie mede te ondersteunen. Wij rekenen natuurlijk op een mooie opbrengst die ten goede zal komen van de onderwijsprogramma's van Centrum Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso. Meer nieuws hierover volgt spoedig.

Beleidsplan Stichting Support Benebnooma [SSB] 2016-2017

geschreven op dinsdag, 03 mei , 2016

Beleidsplan Stichting Support Benebnooma  2016-2017

Doelstellingen:

• Stichting Support Benebnooma heeft ten doel het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten en projecten voor kansarme jongeren van het Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in het west Afrikaanse Burkina Faso.
• Leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake internationale samenwerking in de eigen regio.

Stichting Support Benebnooma tracht haar doel te bereiken door:

• het werven van fondsen, subsidies, donateurs en sponsors
• het organiseren van culturele uitwisselingen, onderlinge kennismakingen
• het geven van voorlichting en informatie, gericht op een diversiteit aan doelgroepen

Bestuur Stichting Support Benebnooma [SSB] bestaat uit:

Hans van Vugt; voorzitter, Léon Lejeune; secretaris, Henk Aertsen; penningmeester,
Geneviève Hoogveld; bestuurslid, Michel Wouters; bestuurslid / projecten, Marieke van Vugt; bestuurslid communicatie, José Segers; bestuurslid / algemeen.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Hans van Vugt, voorzitter

Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

geschreven op maandag, 02 mei , 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

JAARVERSLAG 2015 van de STICHTING SUPPORT BENEBNOOMA [SSB]

Inleiding.

Hierbij het inhoudelijk jaarverslag van SSB over het kalenderjaar 2015. Een bijzonder jaar. Vooral ook in Burkina Faso zelf door de politieke veranderingen die zich in het land hebben voltrokken. Desondanks; een mooi en actief jaar.

Werkbezoek Koudbi Koala.
Koudbi Koala, directeur van Association Benebnooma, bracht op uitnodiging van SSB [Stichting Support Benebnooma], van 13 tot en met 17 januari 2015 een geslaagd werkbezoek aan Tilburg. Na de politieke omwenteling die zich eind oktober 2014 in Burkina Faso heeft voltrokken, was het bezoek een mooie gelegenheid om samen stil te staan bij de veranderingen. Koudbi was zondermeer positief over de veranderingen. Er is een eind gekomen aan het 27 jarig bewind van president Blaise Comparé, er is vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten worden gerespecteerd. Burkina Faso is op weg naar democratische verkiezingen die in het najaar plaats vonden. De activiteiten en werkzaamheden van Centrum Benebnooma worden zeer gewaardeerd en staan in een aantal gevallen model voor de toekomst. Er waait een positieve wind over het land! Het Bestuur van SSB sprak hierover uitvoerig met Koudbi tijdens een extra bestuursvergadering.

Lees Meer...