Op deze pagina:

Balans en resultatenrekening
Nieuwjaarsconcert Lionsclub Tilburg Regte Heide brengt € 25.000 op !
ANBI gegevens SSB per 01-01-2014
Financiën voor Benebnooma

Balans en resultatenrekening

geschreven op dinsdag, 19 september , 2017

Bekijk de resultaten over het boekjaar 2016 in deeze pdf:

http://www.benebnooma.nl/uploads/BalansSSB2016.pdf

Nieuwjaarsconcert Lionsclub Tilburg Regte Heide brengt € 25.000 op !

Bouw 3 technische leslokalen kan starten   |   geschreven op maandag, 23 juni , 2014

Nieuwjaarsconcert Lionsclub Tilburg Regte Heide brengt € 25.000 op !

Op ZONDAG 12 JANUARI 2014, heeft in de AULA van de Universiteit van Tilburg het traditionele benefiet NIEUWJAARSCONCERT van de Lionsclub Tilburg Regte Heide plaats gevonden. Deze week is een bedrag van € 25.000,-- overgemaakt naar Association [Centrum] Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso.

Dit geweldige bedrag is opgebracht door Lionsclub Tilburg Regte Heide en De Wilde Ganzen gezamenlijk en zal worden gebruikt voor de bouw van drie [3] leslokalen voor technisch onderwijs, inclusief inrichting en lesmateriaal. Koudbi Koala [oprichter en directeur] is zeer ingenomen met dit prachtig initiatief en de succesvolle opbrengst. Hij bedankt dan ook de Lionsclub, De Wilde Ganzen en onze Stichting Support Benebnooma hartelijk voor het behaalde resultaat. Wij houden u op de hoogte van de bouw zodra er nieuws te melden is.

ANBI gegevens SSB per 01-01-2014

SSB goedgekeurde ANBI stichting   |   geschreven op zondag, 21 oktober , 2012

 

ANBI gegevens per 01-01-2014:

Naam: Stichting Support Benebnooma

Fiscaal nummer: 0078.58.590

Contactgegevens: St. Support Benebnooma | Heuvelpoort 348 | 5038DV  Tilburg

Bestuurssamenstelling: Hans van Vugt [voorzitter], Léon Lejeune [secretaris], Henk Aertsen [penningmeester], Geneviève Hoogveld [bestuurslid], Michel Wouters [bestuurslid], José Segers [ bestuurslid].

Beleidsplan: under construction

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden worden NIET beloond; het betreft hier puur vrijwilligerswerk.

De doelstelling: De Stichting heeft ten doel, het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten van Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in Burkina Faso, en tevens het leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake intenationale samenwerking in de eigen regio.

Verslag uitgeoefende activiteiten: under construction

Financièle verantwoording: under construction

Lees Meer...

 

Financiën voor Benebnooma

geschreven op maandag, 24 januari , 2011

Financiën

Stichting Support Benebnooma (SSB) heeft als primaire doelstelling om Association Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso te ondersteunen. Onze Stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die hun kennis, kunde en vrije tijd hiervoor ter beschikking stellen.

Wij hebben geen structurele inkomsten en zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om onze activiteiten en projecten te financieren. Samenwerking met partners staat daarbij hoog in ons vaandel. Waar mogelijk zijn wij intermediair. De financiën worden verkregen via sponsoring, giften, donaties, acties en projectsubsidies.Daarbij kunnen wij altijd steun en support gebruiken.

U kunt onze activiteiten ondersteunen met een eenmalige gift op rekeningnummer: NL82 RABO 0162.4832.79 ten name van Stichting Support Benebnooma. Dat kan ook door een periodieke ondersteuning, waarvoor u contact met ons kunt opnemen via: contact@benebnooma.nl . Wij informeren u dan graag over de condities en mogelijkheden.

Adoptiekinderen:

Een andere mogelijkheid om onze stichting te ondersteunen is om een kind van het Centrum Benebnooma te adopteren via het plan "Support Children Benebnooma". Voor slechts € 15,00 per maand [dat is € 0,50 per dag] kunt u een kind de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het onderwijsprogramma van Benebnooma. Meer informatie hierover treft u aan in de rubriek "adoptieplan" op deze internetpagina.

Wilt u meer weten? Dat kan! Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via; contact@benebnooma.nl