Op deze pagina:

Nieuwe secretaris St. Support Benebnooma per heden.
Beleidsplan Stichting Support Benebnooma [SSB] 2016-2017
Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma
Activiteiten 2015 Stichting Support Benebnooma (SSB) 2015
ANBI gegevens SSB per 01-01-2014
Contactgegevens Benebnooma

Nieuwe secretaris St. Support Benebnooma per heden.

Ook het secretariaatsadres is hierdoor aangepast.   |   geschreven op woensdag, 27 september , 2017

Met ingang van heden [september 2017] stopt Léon Lejeune als secretaris van het bestuur van de Stichting Support Benebnooma na een periode van ruim 7 jaar. Hij draagt zijn taken over aan bestuurslid Généviève Hoogveld-Geldhoff die naast de functie van secretaris ook het nieuwe secretariaatsadres zal vertegenwoordigen. Zie haar gevens in de kantlijn van deze site.

Wie er nog meer in het bestuur zitting hebben, vindt u terug in de rubriek "Contact en Bestuur".
 

Beleidsplan Stichting Support Benebnooma [SSB] 2016-2017

geschreven op dinsdag, 03 mei , 2016

Beleidsplan Stichting Support Benebnooma  2016-2017

Doelstellingen:

• Stichting Support Benebnooma heeft ten doel het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten en projecten voor kansarme jongeren van het Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in het west Afrikaanse Burkina Faso.
• Leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake internationale samenwerking in de eigen regio.

Stichting Support Benebnooma tracht haar doel te bereiken door:

• het werven van fondsen, subsidies, donateurs en sponsors
• het organiseren van culturele uitwisselingen, onderlinge kennismakingen
• het geven van voorlichting en informatie, gericht op een diversiteit aan doelgroepen

Bestuur Stichting Support Benebnooma [SSB] bestaat uit:

Hans van Vugt; voorzitter, Léon Lejeune; secretaris, Henk Aertsen; penningmeester,
Geneviève Hoogveld; bestuurslid, Michel Wouters; bestuurslid / projecten, Marieke van Vugt; bestuurslid communicatie, José Segers; bestuurslid / algemeen.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Hans van Vugt, voorzitter

Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

geschreven op maandag, 02 mei , 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

JAARVERSLAG 2015 van de STICHTING SUPPORT BENEBNOOMA [SSB]

Inleiding.

Hierbij het inhoudelijk jaarverslag van SSB over het kalenderjaar 2015. Een bijzonder jaar. Vooral ook in Burkina Faso zelf door de politieke veranderingen die zich in het land hebben voltrokken. Desondanks; een mooi en actief jaar.

Werkbezoek Koudbi Koala.
Koudbi Koala, directeur van Association Benebnooma, bracht op uitnodiging van SSB [Stichting Support Benebnooma], van 13 tot en met 17 januari 2015 een geslaagd werkbezoek aan Tilburg. Na de politieke omwenteling die zich eind oktober 2014 in Burkina Faso heeft voltrokken, was het bezoek een mooie gelegenheid om samen stil te staan bij de veranderingen. Koudbi was zondermeer positief over de veranderingen. Er is een eind gekomen aan het 27 jarig bewind van president Blaise Comparé, er is vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten worden gerespecteerd. Burkina Faso is op weg naar democratische verkiezingen die in het najaar plaats vonden. De activiteiten en werkzaamheden van Centrum Benebnooma worden zeer gewaardeerd en staan in een aantal gevallen model voor de toekomst. Er waait een positieve wind over het land! Het Bestuur van SSB sprak hierover uitvoerig met Koudbi tijdens een extra bestuursvergadering.

Lees Meer...

 

Activiteiten 2015 Stichting Support Benebnooma (SSB) 2015

geschreven op donderdag, 30 april , 2015

Activiteiten Stichting Support Benebnooma (SSB) 2015

Door SSB worden in 2015 een aantal activiteiten uitgevoerd;
1. Voorbereiden en organiseren van een tournee van La Troupe Saaba:
2. Organiseren van een Benebnooma Festival op zondag 7 juni:
3. Het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen Association, SSB en Stichting La Poubelle:
4. Leveren van een artistieke bijdrage vanuit Tilburg aan het festival Les Nuits Atypiques de Koudougou welke eind november 2015 plaats vindt.
5. Bijdrage in de financiering van een nieuw schoolcomplex voor het technisch onderwijs in Koudougou.
 

Lees Meer...

 

ANBI gegevens SSB per 01-01-2014

SSB goedgekeurde ANBI stichting   |   geschreven op zondag, 21 oktober , 2012

 

ANBI gegevens per 01-01-2014:

Naam: Stichting Support Benebnooma

Fiscaal nummer: 0078.58.590

Contactgegevens: St. Support Benebnooma | Heuvelpoort 348 | 5038DV  Tilburg

Bestuurssamenstelling: Hans van Vugt [voorzitter], Léon Lejeune [secretaris], Henk Aertsen [penningmeester], Geneviève Hoogveld [bestuurslid], Michel Wouters [bestuurslid], José Segers [ bestuurslid].

Beleidsplan: under construction

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden worden NIET beloond; het betreft hier puur vrijwilligerswerk.

De doelstelling: De Stichting heeft ten doel, het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten van Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in Burkina Faso, en tevens het leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake intenationale samenwerking in de eigen regio.

Verslag uitgeoefende activiteiten: under construction

Financièle verantwoording: under construction

Lees Meer...

 

Contactgegevens Benebnooma

Stichting Support Benebnooma   |   geschreven op woensdag, 19 januari , 2011

Stichting Support Benebnooma

Généviève Hoogveld-Geldhoff
E. van Hemeldoncklaan 7
5081 SK  Hilvarenbeek
tel: 06-29282530
Mail: contact@benebnooma.nl

Bankrekening NL82 RABO 0162.4832.79 t.n.v. St. Support Benebnooma te Tilburg

Het Bestuur van Stichting Support Benebnooma bestaat uit de volgende personen:

  • Hans van Vugt, voorzitter
  • Généviève Hoogveld-Geldhoff, secretaris
  • Henk Aertsen, penningmeester
  • Marieke van Vugt, bestuurslid PR & Communicatie
  • Michel Wouters. bestuurslid
  • José Segers, bestuurslid
  • Moussa Ba, bestuurslid

 

Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel nr: 41097049

ANBI goedkeuring Belastingdienst nr: 0078 58 590

ANBI A