Op deze pagina:

Sponsoren subsidiënten en links
Nieuwe secretaris St. Support Benebnooma per heden.
Balans en resultatenrekening
Goede Doelen Actie voor St. Support Benebnooma op 21 februari 2017
Beleidsplan Stichting Support Benebnooma [SSB] 2016-2017
Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma
Beëndiging adoptieprogramma per 1 maart 2016
Benebnooma Benefiet Feest
Singer-songwriter Mr. Guy Fox zal optreden op het Benebnooma Benefiet Feest
Singer-songwriter Mr. Guy Fox zal optreden op het Benebnooma Benefiet Feest

Verslag Koudbi Koala over beleid “Adoptiekinderen”

Voorzieningen, werving en verantwoording   |   geschreven op zondag, 07 december , 2014

Vertaling Parainage ( financieel adoptieplan) 25 november 2014

Verslag van Koudbi Koala, directeur Association Benebnooma over beleid "adoptiekinderen":

De creatie van een adoptie.

De adoptie vereist de creatie van een partnerschap tussen Benebnooma en een individu/een groep/een NGO/Stichting welke hier “partner”wordt genoemd. Een getekende overeenkomst die de functionering, de rechten en plichten van elke partij vast legt: de partner zorgt voor het vinden van adoptiefouders, werven van fondsen, het overbrengen van inlichtingen over de kinderen naar de adoptiefouders, en vervolgens voor het storten van de fondsen per trimester op Benebnooma om de begunstigde leerlingen te beheren: zij geeft per trimester rekenschap van haar financieel beheer en van de positie van elk kind, wat betreft de volgende items: de gezondheid, de scholing, de kleding, de voeding waaraan nog toegevoegd de vakantiekolonies en feesten. Achter dit partnerschap staan de adoptiefouders, Benebnooma en de kinderen.

Zie verder:

Lees Meer...

 

Politieke Situatie Burkina Faso: Verklaring van de Regionale Raad van Emmaüs Afrika

Lomé, Togo 27-28 oktober 2014   |   geschreven op dinsdag, 11 november , 2014

Verklaring van de Regionale Raad van Emmaüs Afrika

Lomé, Togo  27-28 oktober 2014

De voltallige vertegenwoordigers van Emmaüs Afrika en de afgevaardigden van ledenorganisaties van Emmaüs internationaal, aanwezig in 8 Afrikaanse landen zijn bijeen gekomen om bestek op te maken over de initiatieven en de vordering makende acties op het continent.

Emmaüs Afrika heeft zich aangesloten op de internationale campagne ”Laten we de bladzijde omslaan” door de hoofdpersonen in de Afrikaanse burgermaatschappij bij elkaar te brengen ten gunste van het respect voor de democratie in Afrika.
Emmaüs Afrika bevestigt zodoende duidelijk haar betrokkenheid om “nee, tegen de constitutionele staatsgrepen” te zeggen.

De actualiteit in Burkina Faso illustreert perfect de noodzakelijkheid om de bladzijde om te slaan! Emmaüs Afrika geeft dus haar totale ondersteuning aan organisaties in de burgermaatschappij van Burkina Faso die vragen de grondwet te respecteren en doen daaruit voortvloeiend een beroep op degene die het democratisch stuivertje wisselen uitoefent.

Emmaüs Afrika en de vertegenwoordigers van Emmaüs Cameroun, Ivoorkust, Benin, Burkina Faso, De Democratische Republiek van Congo, Burundi, Togo, Zuid-Afrika.

Koudbi Koala bericht vanuit Burkina Faso over de situatie ter plaatse

geschreven op woensdag, 05 november , 2014

Koudbi Koala bericht vanuit Burkina Faso over de huidige situatie aldaar.

Hallo alle vrienden bij SSB,

Jullie hebben allemaal de gebeurtenissen gevolgd die zich hebben afgespeeld in ons land en dat al sinds 17 oktober. De zaken worden vandaag concreter en wij hebben vertrouwen in weerwil van alles. Het volk heeft president Blaise verjaagd uit de macht en de militairen hebben meteen diezelfde macht gegrepen en dat duurt al sinds 1966. Iedere keer dat de bevolking opstaat om hun ontevredenheid te manifesteren zijn het steeds de militairen die zich aan de macht stellen maar deze keer is het teveel, werkelijk teveel.... We hebben een burgerlijke president nodig aan het hoofd van ons land.

Sinds gisteren, hebben de militairen de bal op de stip gelegd en de onderhandelingen zijn begonnen om uit te zoeken wie het land zal gaan leiden tijdens de overgang. We hebben 13 dagen vanaf nu opdat de militairen de macht los laat ten nadele van het burgerlijke.
Alles lijkt oprecht hier en daar. We wachten af maar optimisme is toegestaan.

De scholen waren sinds 17 oktober gesloten, alles begint weer opnieuw. Er zijn veel schades geweest in de verschillende hoofdplaatsen in de Regio; in [mijn stad] Koudougou zijn de huizen van de eerste verantwoordelijken van de machtshebbers compleet vernield. In de hoofdstad Ouagadougou; laten we daar maar niet over praten....Zelfs de Nationale Vergadering en het Onafhankelijkheidsgebouw zijn verwoest.

In Ouagadougou zijn er meer dan 1.200.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren. Sinds mensenheugenis hebben we dat niet mee gemaakt in Burkina Faso; dat toont dat het VOLK ERG KWAAD WAS. De artiesten hebben via BALAI CITOYEN (burgerlijke veger) een grote rol gespeeld in deze verandering want zij zijn het die vooral de jongeren hebben kunnen mobiliseren tot deze manifestaties.

Er is veel te zeggen over deze REVOLUTIE, maar wat we er vooral uit kunnen onthouden is de koppigheid van Blaise en zijn staf om aan meer dan 15.000.000 inwoners hun dictaat op te leggen. We were fed up! ( We waren het zat)
Daar de situatie duidelijk begint te worden  en  nu weer elektriciteit en verbinding hebben, zal ik niet ophouden jullie meer nieuws te geven.

Voor het houden van het NAK, en gezien de situatie, hebben we een buitengewone vergadering belegd op zaterdag 8 november om te besluiten of we wel of niet de datum moeten verzetten. Ik zal jullie op de hoogte houden over onze beslissing.

De metselaars van de bouwplaats van onze 3 klaslokalen zullen de werkzaamheden pas aanstaande maandag kunnen hervatten. Wat betreft het uitvoerig verslag; dat zal per post met de foto’s van de bouwplaats aan jullie toegestuurd worden.

Met vriendelijke groeten aan iedereen en eveneens BEDANKT voor jullie ondersteuning in alle vormen.

Koudbi Koala   |   Oprichter en directeur Centrum Benebnooma, Koudougou, Burkina Faso

Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014

Adoptiebijdragen voor DOVENSCHOOL   |   geschreven op woensdag, 01 oktober , 2014

Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014 Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014

Foto's van dovenschooltje "Ecole des Sourds" en kinderen met docent [foto's van Centrum Benebnooma].

NIEUWE OPZET ADOPTIEPLAN PER 1 OKTOBER 2014

Per 1 oktober zal het “oude” adoptieplan, waarbij 1 ouder voor 1 kind geld doneerde, worden aangepast. In overleg met Koudbi Koala, directeur Centrum Benebnooma is overeengekomen dat het een op een adopteren van een kind niet meer overeenkomt met de werkelijke behoefte. Daarom is gekozen voor een vernieuwde opzet. Ouders kunnen een maandelijkse bijdrage blijven doneren voor een onderwijsprogramma voor kinderen van de school voor gehoorgestoorden. Ook wel “dovenschool” genoemd. SSB wil zich sterk maken om dit bijzonder onderwijsprogramma van Benebnooma te ondersteunen. Uw financiële bijdrage gaat dus naar alle 40 kinderen die aan dit “gehoorgestoorden onderwijs” deelnemen. Het betreft 4 klassen. Kinderen die anders totaal verstoken zouden blijven van onderwijs! Geweldig toch! Een concreter resultaat is amper denkbaar.

Uw mag zelf de hoogte bepalen van de maandelijkse financiële bijdrage met een minimum van € 7,50 euro per maand.

Eerder al is door het Lilianefonds en een andere sponsor financiële steun gegeven om het aantal klassen van 2 naar 4 uit te breiden. Geweldig. Benebnooma wil de kinderen een zesjarig onderwijsprogramma aanbieden en daarom  het aantal klassen tot 6 uitbreiden en plaats gaan bieden aan maximaal 60 doofstomme kinderen. Daar is geld voor nodig. U kunt ons daarbij helpen met uw maandelijkse gift. Daar zijn we heel blij mee. Twee keer per jaar verstrekken  we  nadere informatie over de voortgang van dit project. Heb je vrienden, familie of buren die ook mee willen doen? Wil je meer informatie? We informeren je graag verder! Aanmelden kan via contact@benebnooma.nl   Dank u wel.

Omzetting huidig adoptiemodel St. Support Benebnooma

Bericht voor huidige en nieuwe adoptieouders   |   geschreven op vrijdag, 12 september , 2014

Aan ingeschreven en nieuwe Adoptieouders van Stichting Support Benebnooma.
Omzetting huidig adoptiemodel!
Eind februari brachten twee bestuursleden van SSB een werkbezoek aan onze partner in Koudougou.  Samen hebben we stil gestaan bij het functioneren van het huidig adoptiemodel. Uitkomst van het overleg is een besluit om de huidige vorm per 1 oktober om te zetten naar een breder project. SSB wil op een andere manier een bijdrage leveren aan het vergroten van onderwijskansen voor jongeren in moeilijke omstandigheden.
Tijdens ons bezoek zijn we zeer onder de indruk geraakt van het onderwijs wat thans door Benebnoomna aan 41 kinderen op de dovenschool wordt geboden. Men heeft daarvoor 4 klaslokalen ter beschikking. Benebnooma wil deze specifieke onderwijsvoorziening uitbreiden tot 6 klassen met 60 leerlingen.
SSB wil, door omzetting van het adoptieplan, bewerkstellingen dat Benebnooma elk schooljaar een bedrag ter beschikking krijgt voor het speciale onderwijs op de dovenschool. U kunt ons daarbij helpen met uw maandelijkse gift van € 15,--. Wel zullen we twee keer per jaar nadere informatie verstrekken over de voortgang van dit project. Aanmelden kan via contact@benebnooma.nl  Dank u wel.

Lionsclub Tilburg Regte Heide en de Wilde Ganzen

geschreven op dinsdag, 24 juni , 2014

Lionsclub Tilburg Regte Heide en de Wilde Ganzen Lionsclub Tilburg Regte Heide en de Wilde Ganzen

Het benefietconcert van de Lionsclub Tilburg Regte Heide op zo. 12 januari 2014 heeft, in samenwerking met De Wilde Ganzen, een bedrag van € 25000,-- opgebracht voor de bouw van 3 leslokalen voor technisch onderwijs bij Centrum Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso. Waarvoor DANK !

Nieuwjaarsconcert Lionsclub Tilburg Regte Heide brengt € 25.000 op !

Bouw 3 technische leslokalen kan starten   |   geschreven op maandag, 23 juni , 2014

Nieuwjaarsconcert Lionsclub Tilburg Regte Heide brengt € 25.000 op !

Op ZONDAG 12 JANUARI 2014, heeft in de AULA van de Universiteit van Tilburg het traditionele benefiet NIEUWJAARSCONCERT van de Lionsclub Tilburg Regte Heide plaats gevonden. Deze week is een bedrag van € 25.000,-- overgemaakt naar Association [Centrum] Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso.

Dit geweldige bedrag is opgebracht door Lionsclub Tilburg Regte Heide en De Wilde Ganzen gezamenlijk en zal worden gebruikt voor de bouw van drie [3] leslokalen voor technisch onderwijs, inclusief inrichting en lesmateriaal. Koudbi Koala [oprichter en directeur] is zeer ingenomen met dit prachtig initiatief en de succesvolle opbrengst. Hij bedankt dan ook de Lionsclub, De Wilde Ganzen en onze Stichting Support Benebnooma hartelijk voor het behaalde resultaat. Wij houden u op de hoogte van de bouw zodra er nieuws te melden is.

Amarant Groep Tilburg

Stelt tijdelijk woning beschikbaar voor La Troupe Saaba   |   geschreven op dinsdag, 17 juni , 2014

Amarant Groep Tilburg heeft een van haar woningen tijdelijk beschikbaar gesteld om La Troupe Saaba te huisvesten tijdens de tournee van 1 t/m 9 juni 2014.

Foto’s La Troupe Saaba on tour 2014

geschreven op maandag, 09 juni , 2014

Foto’s La Troupe Saaba on tour 2014 Foto’s La Troupe Saaba on tour 2014 Foto’s La Troupe Saaba on tour 2014 Foto’s La Troupe Saaba on tour 2014

Enkele actie foto's van La Troupe Saaba on tour 2014 [foto's gemaakt door:  Karla Hoffman]

La Troupe Saaba on [re] Tour 2014 groot succes

Optredens van zo. 1 t/m zo. 8 juni op diverse locaties   |   geschreven op donderdag, 05 juni , 2014

La Troupe Saaba on [re] Tour 2014 groot succes La Troupe Saaba on [re] Tour 2014 groot succes

Optreden La Troupe Saaba bij Basisschool de Regenboog en tijdens 1 Ander Festival in Schijndel  [foto's: Leon Lejeune]

La Troupe Saaba On (re) Tour van 1 tot en met 8 juni 2014 naar Tilburg en omgeving.

De optredens van La Troupe Saaba hebben erg veel suces geboekt.
Van zondag 1 tot en met zondag 8 juni hebben zij vele optredens verzorgd voor en bij: Voetbaltournooi voor de medewerkers van de Rabobank Tilburg e.o. in Nijnsel | Optreden voor schoolkinderen van Basisschool de Regenboog in Tilburg | Optreden voor schoolkinderen van het Beatrix College in Tilburg | Optreden voor schoolkinderen van Basisschool de Springplank in Vught | Diverse sets verzorgd tijdens "1 Ander in de klas" in Schijndel als onderdeel van het 1 Ander Festival | Twee sets in De Verdieping in Tilburg | Diverse sets tijdens de benefietavond in Bosvreugd Cultuurbos in Tilburg | Tot slot: twee sets tijdens de publieksdag van het 1 Ander festival in Schijndel.

Op maandag 9 juni gaat de groep terug naar Parijs om van daaruit hun tournee in Frankrijk te vervolgen.Het is erg plezier dat de tour in Tilburg en omgeving een behoorlijk bedrag aan gage's heeft opgeleverd, dat binnenkort naar Centrum Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso zal worden overgemaakt.

Dank aan allen die deze tour mede hebben mogelijk gemaakt.

Lees Meer...

 

Pagina 4 van 9 pagina's ⟨ Eerste  < 2 3 4 5 6 >  Laatste ⟩