Op deze pagina:

Beëndiging adoptieprogramma per 1 maart 2016
Verslag Koudbi Koala over beleid “Adoptiekinderen”
Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014
Omzetting huidig adoptiemodel St. Support Benebnooma
ADOPTIEOUDERS GEZOCHT, voor kinderen in Burkina Faso
Benebnooma biedt 60 gehoorgestoorde kinderen onderwijs en educatie
Bestuurslid SSB bezocht Centrum Benebnooma
Adoptiegelden afgedragen aan Koudbi Koala
Adoptieplan “Support children Benebnooma” zeer succesvol

Beëndiging adoptieprogramma per 1 maart 2016

geschreven op woensdag, 16 maart , 2016

Het bestuur van Stichting Support Benebnooma (SSB) heeft besloten om het adoptie programma, welke door u maandelijks financieel werd ondersteund, per 1 maart 2016 te beëindigen.
Het Bestuur betreurt dit besluit maar is van mening dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om samen met onze partner de communicatie met u vorm te geven. We zijn er absoluut van overtuigd dat het geld goed is besteed en ten goede is gekomen aan het onderwijs voor deze kansarme jongeren. Ook de zeer roerige periode in Burkina Faso zullen daaraan debet zijn geweest. Desalniettemin vinden we dat we tekort zijn geschoten in onze communicatie.
Bestuur van SSB zal zich de komende periode beraden en bezien hoe we onze support met onze partner in Koudougou, Burkina Faso zullen voortzetten.
Bedankt voor uw steun!

Met een vriendelijke groet,
namens bestuur St. Support Benebnooma,
Hans van Vugt voorzitter

Verslag Koudbi Koala over beleid “Adoptiekinderen”

Voorzieningen, werving en verantwoording   |   geschreven op zondag, 07 december , 2014

Vertaling Parainage ( financieel adoptieplan) 25 november 2014

Verslag van Koudbi Koala, directeur Association Benebnooma over beleid "adoptiekinderen":

De creatie van een adoptie.

De adoptie vereist de creatie van een partnerschap tussen Benebnooma en een individu/een groep/een NGO/Stichting welke hier “partner”wordt genoemd. Een getekende overeenkomst die de functionering, de rechten en plichten van elke partij vast legt: de partner zorgt voor het vinden van adoptiefouders, werven van fondsen, het overbrengen van inlichtingen over de kinderen naar de adoptiefouders, en vervolgens voor het storten van de fondsen per trimester op Benebnooma om de begunstigde leerlingen te beheren: zij geeft per trimester rekenschap van haar financieel beheer en van de positie van elk kind, wat betreft de volgende items: de gezondheid, de scholing, de kleding, de voeding waaraan nog toegevoegd de vakantiekolonies en feesten. Achter dit partnerschap staan de adoptiefouders, Benebnooma en de kinderen.

Zie verder:

Lees Meer...

 

Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014

Adoptiebijdragen voor DOVENSCHOOL   |   geschreven op woensdag, 01 oktober , 2014

Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014 Nieuwe opzet ADOPTIEPLAN SSB per 1 oktober 2014

Foto's van dovenschooltje "Ecole des Sourds" en kinderen met docent [foto's van Centrum Benebnooma].

NIEUWE OPZET ADOPTIEPLAN PER 1 OKTOBER 2014

Per 1 oktober zal het “oude” adoptieplan, waarbij 1 ouder voor 1 kind geld doneerde, worden aangepast. In overleg met Koudbi Koala, directeur Centrum Benebnooma is overeengekomen dat het een op een adopteren van een kind niet meer overeenkomt met de werkelijke behoefte. Daarom is gekozen voor een vernieuwde opzet. Ouders kunnen een maandelijkse bijdrage blijven doneren voor een onderwijsprogramma voor kinderen van de school voor gehoorgestoorden. Ook wel “dovenschool” genoemd. SSB wil zich sterk maken om dit bijzonder onderwijsprogramma van Benebnooma te ondersteunen. Uw financiële bijdrage gaat dus naar alle 40 kinderen die aan dit “gehoorgestoorden onderwijs” deelnemen. Het betreft 4 klassen. Kinderen die anders totaal verstoken zouden blijven van onderwijs! Geweldig toch! Een concreter resultaat is amper denkbaar.

Uw mag zelf de hoogte bepalen van de maandelijkse financiële bijdrage met een minimum van € 7,50 euro per maand.

Eerder al is door het Lilianefonds en een andere sponsor financiële steun gegeven om het aantal klassen van 2 naar 4 uit te breiden. Geweldig. Benebnooma wil de kinderen een zesjarig onderwijsprogramma aanbieden en daarom  het aantal klassen tot 6 uitbreiden en plaats gaan bieden aan maximaal 60 doofstomme kinderen. Daar is geld voor nodig. U kunt ons daarbij helpen met uw maandelijkse gift. Daar zijn we heel blij mee. Twee keer per jaar verstrekken  we  nadere informatie over de voortgang van dit project. Heb je vrienden, familie of buren die ook mee willen doen? Wil je meer informatie? We informeren je graag verder! Aanmelden kan via contact@benebnooma.nl   Dank u wel.

Omzetting huidig adoptiemodel St. Support Benebnooma

Bericht voor huidige en nieuwe adoptieouders   |   geschreven op vrijdag, 12 september , 2014

Aan ingeschreven en nieuwe Adoptieouders van Stichting Support Benebnooma.
Omzetting huidig adoptiemodel!
Eind februari brachten twee bestuursleden van SSB een werkbezoek aan onze partner in Koudougou.  Samen hebben we stil gestaan bij het functioneren van het huidig adoptiemodel. Uitkomst van het overleg is een besluit om de huidige vorm per 1 oktober om te zetten naar een breder project. SSB wil op een andere manier een bijdrage leveren aan het vergroten van onderwijskansen voor jongeren in moeilijke omstandigheden.
Tijdens ons bezoek zijn we zeer onder de indruk geraakt van het onderwijs wat thans door Benebnoomna aan 41 kinderen op de dovenschool wordt geboden. Men heeft daarvoor 4 klaslokalen ter beschikking. Benebnooma wil deze specifieke onderwijsvoorziening uitbreiden tot 6 klassen met 60 leerlingen.
SSB wil, door omzetting van het adoptieplan, bewerkstellingen dat Benebnooma elk schooljaar een bedrag ter beschikking krijgt voor het speciale onderwijs op de dovenschool. U kunt ons daarbij helpen met uw maandelijkse gift van € 15,--. Wel zullen we twee keer per jaar nadere informatie verstrekken over de voortgang van dit project. Aanmelden kan via contact@benebnooma.nl  Dank u wel.

ADOPTIEOUDERS GEZOCHT, voor kinderen in Burkina Faso

Adoptieplan: "Support Children Benebnooma"   |   geschreven op maandag, 14 oktober , 2013

 

Kinderen op weg naar een betere toekomst. [foto: Léon Lejeune]

Betref: “Support Children Benebnooma” / Adoptieouders gezocht !

Wij zijn op zoek naar adoptieouders voor Samiratou! Waarom? Neem nou als voorbeeld Samiratou Ouedraogo; zij is een meisje en geboren op 22 augustus 2000 in Koudougou te Burkina Faso. Helaas is haar vader vroegtijdig overleden. Haar moeder is niet of nauwelijks in staat om de kinderen op te voeden. Samiratou leeft onder zeer moeilijke omstandigheden. Geld om naar school te gaan is er niet. Association Benebnooma is een centrum voor kansarme jongeren en probeert kinderen zoals Samiratou extra kansen te bieden en te helpen aan een betere toekomst.

Lees Meer...

 

Benebnooma biedt 60 gehoorgestoorde kinderen onderwijs en educatie

Door steun Liliane Fonds   |   geschreven op maandag, 02 september , 2013

Benebnooma biedt 60 gehoorgestoorde kinderen onderwijs en educatie! Extra financiele steun Zusters Franciscanessen.

Met opnieuw steun van de Zusters Franciscanessen en het Lilianefonds heeft Centrum Benebnooma 2 extra lokalen kunnen realiseren waardoor er nu in 4 klaslokalen, aan gehoorgestoorde kinderen onderwijs en educatie kan worden aangeboden! Hierdoor kan het aantal kinderen tot 60 kinderen worden verhoogd. Wij zijn de zusters Franciscanessen, alsook het Lilianefonds, heel veel dank verschuldigd! Geweldig dat deze zeer kansarme jongeren niet verstoken blijven van onderwijs/educatie. Benebnooma biedt ook deze jongeren een kans op een betere toekomst!

Bestuurslid SSB bezocht Centrum Benebnooma

Onze adoptiekinderen doen het goed op school   |   geschreven op woensdag, 03 juli , 2013

Zoals al eerder is vermeld is in januari 2013 een van onze bestuursleden naar Burkina Faso geweest en heeft het Centrum Benebnooma in Koudougou bezocht. Zij heeft geconstateerd, dat Benebnooma voor vele “straat” kinderen van enorm belang is; de leerkrachten werken gedisciplineerd, vakkundig en vol liefde voor de kinderen. Klassen zitten wel erg vol. De leerlingen, ook onze adoptiekinderen, op alle afdelingen zijn enthousiast en blij onderwijs te krijgen. Sommige vakafdelingen hebben weinig leerlingen ( naaiatelier en horeca) . Onderricht is wel goed. Het bewijs was Cyril, die er ook zijn opleiding tot kok heeft gekregen en in het gastenverblijf van het Centrum Benebnooma werkte.
Ook heeft zij degenen ontmoet, die ons op de hoogte moeten houden over onze adoptiekinderen.
De resultaten hiervan zullen wij nog ontvangen. Fijn is het ook om te weten, dat deze adoptiekinderen goed begeleid worden en zicht op een toekomst hebben. Wij houden u op de hoogte.
 

Adoptiegelden afgedragen aan Koudbi Koala

€ 2.100,-- bijeengebracht door adoptieouders; bedankt !   |   geschreven op vrijdag, 08 juni , 2012

Schenking Adoptiegelden.

Tijdens het werkbezoek van Koudbi Koala [directeur Koudbi Koala van Centrum Benebnooma] van 7 tot en met 11 juni, is een 2e bedrag van € 2.100,-- aan hem overhandigd. Vorig jaar november is er al een bedrag van € 3.000,-- voor de adoptiekinderen aan Centrum benebnooma geschonken. Deze bedragen zijn door de gezamenlijke adoptieouders van SSB bijeen gebracht. Stichting Support Benebnooma biedt daarmee 27 kansarme kinderen in de gelegenheid om deel te nemen aan het onderwijsprogramma van Benebnooma! Zeer veel dank aan onze adoptieouders ! Wij verwelkomen van harte nieuwe adoptieouders.

Adoptieplan “Support children Benebnooma” zeer succesvol

Nieuwe "adoptieouders" zijn van harte welkom   |   geschreven op zondag, 13 november , 2011

 

Foto: Marjon van Dorp. Kinderen in Koudougou.

Support Children Benebnooma; de eerste 24 adoptiekinderen zijn ondergebracht.

In januari 2011 zijn wij gestart met het  adoptieplan "Support Children Benebnooma". Op dit moment [januari 2012] hebben de eerste 26 “adoptieouders” een kind uit het adoptieplan geadopteerd. De 2e serie adoptiekinderen is vanaf nu beschikbaar. Wij hopen dan ook snel hieruit een aantal nieuwe adoptieouders te mogen begroeten. Als u ook aan dit plan mee wilt doen dan treft u daarvoor de nodige informatie op deze internetpagina aan bij het ADOPTIEPLAN; wij rekenen op u. BEDANKT !

Lees Meer...