ADOPTIEOUDERS GEZOCHT, voor kinderen in Burkina Faso

Adoptieplan: "Support Children Benebnooma"   |   geschreven op maandag, 14 oktober , 2013

Kinderen op weg naar een betere toekomst. [foto: Léon Lejeune]

Betref: “Support Children Benebnooma” / Adoptieouders gezocht !

Wij zijn op zoek naar adoptieouders voor Samiratou! Waarom? Neem nou als voorbeeld Samiratou Ouedraogo; zij is een meisje en geboren op 22 augustus 2000 in Koudougou te Burkina Faso. Helaas is haar vader vroegtijdig overleden. Haar moeder is niet of nauwelijks in staat om de kinderen op te voeden. Samiratou leeft onder zeer moeilijke omstandigheden. Geld om naar school te gaan is er niet. Association Benebnooma is een centrum voor kansarme jongeren en probeert kinderen zoals Samiratou extra kansen te bieden en te helpen aan een betere toekomst.

In Nederland gaan alle kinderen vanzelfsprekend naar school.

In Burkina Faso is dat helaas niet zo. Stichting Support Benebnooma (SSB) is daarom op zoek naar adoptieouders! Ouders die, met een bedrag van € 0,50 per dag (!), kinderen in staat stellen om aan het onderwijsprogramma van Benebnooma deel te kunnen nemen. Per maand is dit een een bedrag van € 15,00. Het volledige bedrag wordt door SSB rechtstreeks overgemaakt aan Benebnooma in Burkina Faso.

Benebnooma is een centrum voor kansarme jongeren en kinderen in de stad Koudougou in het straatarme west Afrikaanse land Burkina Faso. Benebnooma biedt jongeren kans op onderwijs, educatie, beroepsopleiding en werkgelegenheid. Echter veel jongeren en kinderen gaan nog niet naar school en blijven door moeilijke omstandigheden verstoken van onderwijs. Samiratou heeft natuurlijk ook recht op onderwijs. Dat vormt de basis voor haar persoonlijke sociale en emotionele ontwikkeling!

Wij weten hoe belangrijk dat is voor kinderen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een goede toekomst! Wij doen daarom een beroep om uw steun! Stichting Support Benebnooma is in Nederland de partner van Association Benebnooma. SSB is per 1 januari 2011 gestart met dit nieuwe project.

Stichting Support Benebnooma zoekt ouders, alleenstaanden, organisaties en bedrijven die een kansarm kind (of meerdere kinderen) in Koudougou willen adopteren. Met een maandelijkse bijdrage van € 15,00 stelt u een kind in de gelegenheid om deel te nemen aan het onderwijsprogramma van Centrum Benebnooma!

Via onze website  www.benebnooma.nl  en digitale Nieuwsbrieven houden wij u uiteraard op de hoogte. U kunt zich als adoptieouder aanmelden via: contact@benebnooma.nl  waarna wij u een “Adoptieovereenkomst” met foto en gegevens van het kind toezenden.

Met een vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van Stichting Support Benebnooma

Hans van Vugt, voorzitter