Stichting Support Benebnooma

SSB ondersteunt Association Benebnooma in Koudougou.   |   geschreven op dinsdag, 01 september , 2015

foto Léon Lejeune:  Koudbi Koala in Koudougou [Burkina Faso] in overleg met bestuursleden Hans van Vugt en Geneviève Hoogveld.

De Stichting heeft ten doel het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten van het Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in Burkina Faso, en tevens het leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake internationale samenwerking in de eigen regio.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het werven van fondsen, subsidies, donateurs en sponsors
- het organiseren van culturele uitwisselingen, onderlinge kennismakingen
- het geven van voorlichting en informatie, gericht op een diversiteit aan doelgroepen

Stichting Support Benebnooma bestaat uit het volgende bestuur:

Hans van Vugt, voorzitter

Léon Lejeune, secretaris

Henk Aertsen, penningmeester

Geneviève Hoogveld, bestuurslid / vertaling

Michel Wouters, bestuurslid / projecten

José Segers, bestuurslid / algemeen

Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@benebnooma.nl

Kijk ook eens op inderstaande link voor meer informatie en beelden over de Association Benebnooma in Koudougou, alsook beelden van onze Stichting Support Benebnooma:

http://www.google.nl/images?q=burkina+faso+benebnooma/&biw=1276&bih=846