Burkina Faso en Nederland

Achtergrond informatie over het land Burkina Faso.   |   geschreven op zaterdag, 06 november , 2010

foto: Henk van Mierlo.  Plattelandsdorp Latou.

Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld en staat in het onderste deel van de Human Development Index van de UNDP. Burkina Faso is ongeveer 8 keer zo groot als Nederland en heeft naar schatting 15,2 miljoen inwoners. Burkina Faso is één van de meer stabiele landen in de West-Afrikaanse regio. Burkina Faso kent de laatste jaren een redelijk economische groei met percentages tussen de 3,5 en 5,5%. Door hogere goudproductie en goede katoenoogst zal de economische groei in 2009 naar verwachting uitkomen op 5,2%.
Burkina Faso is één van de landen waarmee Nederland een structurele ontwikkelingssamenwerkingsrelatie onderhoudt.

2. Politiek:
De Nederlandse ambassade in Ouagadougou is verantwoordelijk voor het ambtsgebied Burkina Faso en Niger. De Nederlandse gemeenschap in Burkina Faso bedraagt ongeveer 100 personen, de Burkinese gemeenschap in Nederland circa 451 personen (2008, bron CBS). In mei 2007 zijn parlementsverkiezingen gehouden, waarbij de zittende regeringspartij van president Compaoré een ruime overwinning heeft behaald. De veranderingsgezinde Tertius Zongo is benoemd als premier. In december 2006 werd de hoofdstad Ouagadougou opgeschrikt door een onverwachte uitbarsting van geweld tussen militairen en politie. Ontevredenheid over lage vergoedingen en verrijking binnen de hogere kaders speelde hierbij mede een rol. Hoge voedsel- en brandstofprijzen hebben begin 2008 tot onrust onder de bevolking geleid, met demonstraties in de hoofdstad Ouagadougou en enkele andere steden. President Compaoré heeft in 2006 met succes bemiddeld om een einde te maken aan de politieke verdeeldheid en onrust in het buurland Togo. Verder is in 2007 door zijn tussenkomst een akkoord gesloten tussen de rebellen in noord Ivoorkust en de autoriteiten in het zuiden van dat land. Sinds die tijd bemiddelt de president bij de uitvoering van het akkoord. Ivoorkust kent een grote Burkinabé migranten gemeenschap.
 
3. Economie:
Burkina Faso is een land met een economie die kwets baar is voor factoren, zoals het klimaat (droogte) en olieprijzen op de wereldmarkt. De landbouwsector draagt voor circa 37% bij aan het bruto nationaal product, en biedt werk aan 84% van de beroepsbevolking. Katoen is het belangrijkste exportproduct van Burkina Faso. Nederland en Burkina Faso voeren op beperkte schaal handelsbetrekkingen. Er is slechts een beperkt aantal Nederlandse bedrijven actief in Burkina Faso. De invoer uit Burkina Faso bedroeg in 2007 3,2 mln. euro, tegenover een uitvoer naar Burkina Faso van bijna 16 mln. euro. De uitvoer bestond enerzijds uit zuivelproducten, eieren en suiker, en anderzijds uit chemische producten en machines.

4. Cultuur:
Er zijn helaas geen omvangrijke culturele betrekkingen tussen Nederland en Burkina Faso. Wel bevordert de Nederlandse Ambassade in Burkina Faso de uitwisseling op het gebied van cultuur en sport door enkele kleinschalige projecten te ondersteunen. Het festival Les Nuits Atypiques de Koudougou ( NAK) heeft jarenlang subsidie ontvangen van de Nederlandse Ambassade. Vanaf 2009 is cultuur géén prioriteit meer. Benebnooma probeert nu steun van de Nederlandse Ambassade te verwerven voor haar activiteiten op het gebied van educatie en onderwijs.

5. Ontwikkelingssamenwerking:
In het kader van de langdurige en intensieve ontwikkelingssamenwerking relatie die er tussen beide landen bestaat is Burkina Faso is één van de zgn. ‘partnerlanden’ van Nederland op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Nederland zoekt bij de uitvoering van haar programma nadrukkelijk aansluiting bij de Burkinese nationale strategie voor armoede vermindering. Nederland steunt programma’s gericht op:
• Bestrijden van de armoede en het behalen van de MDG’s: Nederland steunt de sectoren die van belang zijn voor de vergroting van de menselijke capaciteit in het land, namelijk onderwijs (MDG 2) en gezondheid (MDG’s 4, 5 en 6). In de onderwijssector wordt het nationale 10 jaren plan voor de verbetering van het basis onderwijs gesteund. Evenzo wordt in de gezondheidssector het nationale 10 jaren gezondheidsplan ondersteund.
• Daarnaast geeft Nederland hulp in de vorm van algemene begrotingssteun. In financiële termen gaat het grootste deel van de Nederlandse ontwikkelingsinspanning in Burkina Faso naar;
• Verbeteren van goed bestuur, gender en effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Zowel in samenwerking met de Burkinese autoriteiten als door ondersteuning van initiatieven van niet-gouvernementele organisaties, wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de bestuurssituatie en de mensenrechten.
• Hierbij is ook de positie van vrouwen en meisjes één van de thema’s waarop het programma zich richt.
• Nederland streeft en draagt actief bij aan een verbeterde samenwerking en onderlinge afstemming tussen enerzijds de verschillende in Burkina Faso aanwezig donoren, en anderzijds tussen de donoren en de overheid.

6. De stad Koudougou.
Koudougou (thuisbasis van Centrum Benebnooma) is een stad in de provincie Boulkiemde, 75 km ten westen van de hoofdstad Ouagadougou van Burkina Faso. Koudougou wordt hoofdzakelijk bewoond door het Mossi volk, en heeft totaal ongeveer 80.000 inwoners. Koudougou is gelegen aan de enige spoorweglijn van het land. Er zijn een aantal fabrieken, zoals een boterfabriek, katoenfabriek en diverse (kleine) textielfabrieken.

Voor aanvullende informatie en beelden, kijk ook eens op onderstaande link: 

http://www.google.nl/images?hl=nl&biw=1259&bih=846&tbs=isch%3A1&sa=1&q=burkina+faso&btnG=Zoeken&aq=f&aqi=g7&aql=&oq=