La Troupe Saaba

geschreven op dinsdag, 15 februari , 2011

foto's La Troupe Saaba: Henk van Mierlo

De oprichter en artistiek leider van La Troupe Saaba en de grondlegger en directeur van Benebnooma is Koudbi Koala. Hij legt de filosofie uit achter de naam Saaba: “Saaba betekent in onze taal smid. De smid behoort in het traditionele Afrika tot een aparte kaste, omdat hij omgaat met de mystieke krachten van ijzer en vuur. Hij kan met de donder, de stem van de goden, praten. De combinatie van de muzikant en de smid sterkt ons in een belangrijke uitdaging: de verdere ontwikkeling van Afrika. In die zin zijn we dus de smid van een nieuwe wereld”.

 

La Troupe Saaba komt uit het West-Afrikaanse land Burkina Faso, uit de stad Koudougou. Ze brengen diepe Afrikaanse klanken in een traditioneel jasje. De bespelers van de kalebassen, djembés, doum-doum, maracas, fluit en talking drum brengen de dansers in vervoering en vuren hen aan om een spetterende uitvoering op toneel te zetten. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk op het publiek.

Naast optredens van La Troupe Saaba in theaters, popcentra, jeugdhuizen, wijkcentra, buurthuizen, verzorgingscentra, scholen, festivals en feesten, kunnen de artiesten ook dans- en percussieworkshops verzorgen.

Benebnooma is het centrum voor kansarme jongeren en kinderen gevestigd in de stad Koudougou, Burkina Faso in West Afrika. Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. Benebnooma heeft via haar muziek en dansgroep La Troupe Saaba en het festival Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) een sterke historische band met Tilburg.

Erg veel kinderen kunnen in Burkina Faso helaas nog niet naar school. Voorzieningen op het terrein van de gezondheidszorg zijn zéér schaars en voor de meeste ouders vrijwel onbetaalbaar. Veel jonge kinderen ontberen goed en dagelijks voedsel. De werkloosheid onder jongeren is zéér groot. Voor velen ontbreekt een toekomst perspectief. De armoede is alom aanwezig! Benebnooma ontplooit daarom diverse activiteiten op het gebied van educatie, onderwijs, cultuur, sport, media en werkgelegenheid. In Koudougou, waar La Troupe Saaba vandaan komt, werd in 1985 het centrum Benebnooma opgericht. La Troupe Saaba ontstond vrijwel onmiddellijk bij de oprichting. Een deel van de opbrengsten uit hun optredens vloeit terug in de kas van de Benebnooma, waar jaarlijks ongeveer 400jongeren, worden opgeleid. La Troupe Saaba heeft een duidelijke missie en draagt deze krachtig uit in de muziek en dans. Cultuur draagt op deze wijze bij aan ontwikkeling.Voor meer informatie;
Genevieve Hoogveld, Stichting Support Benebnooma (SSB) , g.hoogveldgeldhoff@gmail.com of 06-29282530