Lilianefonds en Benebnooma werken samen

geschreven op dinsdag, 08 februari , 2011

Benebnooma verbreed onderwijs aanbod door samenwerking met Lilianefonds !

Benebnooma heeft in Koudougou haar onderwijsactiviteiten verbreed met een nieuw speciaal programma waaraan 15 kansarme "doofstomme" kinderen deelnemen. Het programma wordt uitgevoerd door drie leerkrachten. Voor dit programma heeft Benebnooma een eigen lokaal gerealiseerd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Lilianefonds. 
 

Vorig jaar, op donderdag 6 mei 2010, heeft Koudbi Koala [directeur Association Benebnooma] een bezoek gebracht aan het Lilianefonds, dat gevestigd is in Den Bosch. Het werd een uiterst waardevol bezoek. 

Het Lilianefonds zorgt samen met lokale contactpersonen voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. In de hoofdstad Ouagadougou van Burkina Faso heeft het Lilianefonds een vestiging. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleert men de groei van het gehandicapte kind. Tegelijkertijd probeert men de omgeving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen.
De plannen van Benebnooma om te starten met een onderwijsvoorziening voor dove kinderen in Koudougou werd met veel enthousiasme ontvangen. Het plan dat Koudbi op tafel heeft gelegd gaf hen voldoende aanknopingspunten om een serieuze relatie aan te gaan met Benebnooma. Bezien wordt of op korte termijn gestart kan worden met het financieel ondersteunen van dit nieuwe project voor dove kinderen binnen Benebnooma. De intermediaire rol die Stichting Support Benebnooma heeft vervuld werp zijn vruchten af.