Beleidsplan Stichting Support Benebnooma [SSB] 2016-2017

geschreven op dinsdag, 03 mei , 2016

Beleidsplan Stichting Support Benebnooma  2016-2017

Doelstellingen:

• Stichting Support Benebnooma heeft ten doel het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten en projecten voor kansarme jongeren van het Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in het west Afrikaanse Burkina Faso.
• Leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake internationale samenwerking in de eigen regio.

Stichting Support Benebnooma tracht haar doel te bereiken door:

• het werven van fondsen, subsidies, donateurs en sponsors
• het organiseren van culturele uitwisselingen, onderlinge kennismakingen
• het geven van voorlichting en informatie, gericht op een diversiteit aan doelgroepen

Bestuur Stichting Support Benebnooma [SSB] bestaat uit:

Hans van Vugt; voorzitter, Léon Lejeune; secretaris, Henk Aertsen; penningmeester,
Geneviève Hoogveld; bestuurslid, Michel Wouters; bestuurslid / projecten, Marieke van Vugt; bestuurslid communicatie, José Segers; bestuurslid / algemeen.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Hans van Vugt, voorzitter