Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

geschreven op maandag, 02 mei , 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Support Benebnooma

JAARVERSLAG 2015 van de STICHTING SUPPORT BENEBNOOMA [SSB]

Inleiding.

Hierbij het inhoudelijk jaarverslag van SSB over het kalenderjaar 2015. Een bijzonder jaar. Vooral ook in Burkina Faso zelf door de politieke veranderingen die zich in het land hebben voltrokken. Desondanks; een mooi en actief jaar.

Werkbezoek Koudbi Koala.
Koudbi Koala, directeur van Association Benebnooma, bracht op uitnodiging van SSB [Stichting Support Benebnooma], van 13 tot en met 17 januari 2015 een geslaagd werkbezoek aan Tilburg. Na de politieke omwenteling die zich eind oktober 2014 in Burkina Faso heeft voltrokken, was het bezoek een mooie gelegenheid om samen stil te staan bij de veranderingen. Koudbi was zondermeer positief over de veranderingen. Er is een eind gekomen aan het 27 jarig bewind van president Blaise Comparé, er is vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten worden gerespecteerd. Burkina Faso is op weg naar democratische verkiezingen die in het najaar plaats vonden. De activiteiten en werkzaamheden van Centrum Benebnooma worden zeer gewaardeerd en staan in een aantal gevallen model voor de toekomst. Er waait een positieve wind over het land! Het Bestuur van SSB sprak hierover uitvoerig met Koudbi tijdens een extra bestuursvergadering.

Tijdens een goed bezochte openbare informatie en ontmoetingsavond met Koudbi Koala op woensdag 14 januari 2015 in café De Troubadour waren wij in staat om een cheque van € 3.100,-- te overhandigen aan Koudbi Koala. Dit bedrag is het resultaat [over 2014] van ouders die een maandelijkse bijdrage storten voor support van het onderwijsprogramma van Centrum Benebnooma. Koudbi bracht een bezoek aan MFA De Dirigent in Stokhasselt. Daar bezocht hij twee basisscholen en de ouderkamer. Voorts waren er bezoeken aan de Vlisco in Helmond, La Poubelle, Ruilwinkel Tilburg Zuid, Listex Recycling, Kringloopwinkel van Terre des Hommes en centrum-Port-Agora
De directie van Stichting La Poubelle heeft zich bereid verklaard tot een vorm van structurele samenwerking. La Poubelle is bereid materialen en goederen ter beschikking te stellen voor Centrum Benebnooma en omgekeerd, om ook producten te verkopen van Centrum Benebnooma.
Samenvattend kunnen wij terugkijken op een geslaagd en perspectiefvol werkbezoek.

Benebnooma Festival op zondag 7 juni 2015.
Tijdens het Benebnooma Festival in cultuurbos Bosvreugd traden op: Les Messieurs Tamtam percussie, Dalaba met "de Stilte voorbij" onder leiding van Paul Nas en Jan Wilms met een prachtige performance, Eva Emmen sopraan en Agnes Huinen piano, Hind Hakki met band, La Troupe Saaba uit Koudougou Burkina Faso, Peer de Graafmachine  en Bruce and the Roos . Cynthia Gabla zorgde voor workshops Afrikaanse Dans.
In de pauze werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Koudbi Koala van de Association Benebnooma uit Burkina Faso en Theo van der Bruggen, directeur van La Poubelle uit Tilburg. Dit alles vond plaats in de geweldige ambiance van Bosvreugd Cultuurbos in Tilburg en werd door ruim 300 volwassenen en kinderen bezocht.

Tournee La Troupe Saaba 2015.
Stichting Support Benebnooma (SSB) organiseerde van 6 tot en met 19 juni 2015 een succesvolle tournee voor de muziek en dansgroep La Troupe Saaba uit Koudougou uit Burkina Faso. De groep bestond uit zeven muzikanten en dansers. De tournee werd op vrijwillige basis begeleid door Geneviève Hoogveld met ondersteuning van overige leden van SSB. La Troupe Saaba verzorgde met de tournee in totaal 11 optredens en genereerde de nodige publiciteit. De aftrap vond plaats tijdens het Benebnooma Festival op zondag 7 juni in Bosvreugd. Het betrof voorts optredens bij; drie basisscholen, een theater, drie verzorgingscentra, twee vluchtelingencentra en op een wijkfestival. Voor de huisvesting van de groep kon met succes een beroep worden gedaan op de Amarant Groep. De tournee werd financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Tilburg. SSB is voornemens om bij voldoende financiering ook in 2016 een tournee voor La Troupe Saaba te organiseren.

Benebnooma Benefiet Avond.
Op zaterdag 21 november vond in theater de Boemel in de Spoorzone Tilburg, het Benebnooma Benefiet feest plaats! De opbrengst van deze avond ging naar het onderwijsproject van Centrum Benebnooma. Zangers, Zangeressen, Bands, Dansers en Dj’s traden tijdens deze avond op.


Samenwerking tussen La Poubelle, SSB en Association Benebnooma.
Stichting la Poubelle, SSB en Association Benebnooma hebben besloten tot een vorm van structurele samenwerking. Benebnooma heeft haar eigen project Bric & Brac. Te vergelijke met la Poubelle. Welvaartsresten worden ingezameld, opgeknapt en voor een kleine prijs verkocht. Het levert in beide situaties een bijdrage aan het bevorderen van meer duurzaamheid. Het genereert inkomsten en daarmee werkgelegenheid.
La Poubelle heeft zich bereid verklaard om op jaarbasis twee containers met artikelen beschikbaar te stellen aan Benebnooma. Benebnooma levert artikelen aan la Poubelle welke hier worden verkocht. La Poubelle zal daarvoor een speciale ruimte ter beschikking stellen voor de verkoop van de Afrikaanse artikelen. SSB zal in overleg met la Poubelle de ruimte inrichten en mede zorg dragen voor informatie en voorlichting over Benebnooma.
De opbrengst wordt via SSB ter beschikking gesteld aan Benebnooma. Deze unieke vorm van samenwerking werd op 7 juni tijdens het Benebnooma festival bekrachtigd middels ondertekening van een overeenkomst. Directeur Koudbi Koala van Benebnooma was daarbij aanwezig .

Festival Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK).
Een artistieke bijdrage vanuit Tilburg aan het festival Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) van Association Benebnooma ging vanaf 1997 in Koudougou haar eigen festival Les Nuits Atypiques de Koudougou organiseren. Inmiddels is deze uitgegroeid tot een van de meest prominente muziek en dans festivals in west Afrika. Veel Tilburgse muzikanten waren in het verleden bereid om op basis van solidariteit een succesvolle bijdrage te leveren aan het festival in Koudougou. Ook in 2015 was het de bedoeling van SSB om bij voldoende financiering een artistieke bijdrage vanuit Tilburg mogelijk te maken. Meer concreet hadden sopraanzangeres Eva Emmen en zangeres Hind Hakki (hiphop, funk, soul en reggae) zich bereid verklaart om eind november met een aantal muzikanten ( 4 ) en een begeleidingsteam van SSB af te reizen naar Burkina Faso om deel te nemen aan het festival in Koudougou. Zij leveren beide een eigen artistieke bijdragen maar werken ook samen aan een gezamenlijke en verrassende artistieke bijdrage. De delegatie zou naar verwachting bestaan uit 8 personen. SSB ging op zoek naar financiële middelen om de bijdrage te realiseren. De kosten per persoon moeten worden geraamd op een bedrag van 1100 euro per persoon. ( o.a. vliegticket, verzekering, visa, malariamedicijn, inentingen, vervoer naar luchthaven) Het festival in Burkina zou zorg dragen voor huisvesting, transport en maaltijden. Helaas is het niet gelukt dit voornemen te realiseren.

Nieuw schoolcomplex voor technisch onderwijs in Koudougou.
Stichting Support Benebnooma wil zich in 2015 inzetten voor een financiële bijdrage van 8000 euro voor de realisatie van een nieuw schoolcomplex voor het technisch onderwijs in Koudougou. Hiervoor werd een beroep gedaan op de opbrengst van de jaarlijkse Derde Wereld Rommelmarkt van Mill Hill. Hiervoor werd door SSB een aanvrage ingediend. Helaas werd dit verzoek afgewezen.

Bestuur.
Het Bestuur van Stichting Support Benebnooma vergaderde in 2015; 10 keer en bestond in 2015 uit de volgende personen: Hans van Vugt, voorzitter, Léon Lejeune, secretaris, Henk Aertsen, penningmeester, Marieke van Vugt, bestuurslid PR & Communicatie, Geneviève Hoogveld, bestuurslid, Michel Wouters. Bestuurslid en José Segers, bestuurslid

Financiën.
Het financieel boekjaar 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van €2.066,--
Meer informatie hierover is op te vragen bij het secretariaat.

Tilburg, 2 mei 2016    Hans van Vugt, voorzitter