Beëndiging adoptieprogramma per 1 maart 2016

geschreven op woensdag, 16 maart , 2016

Het bestuur van Stichting Support Benebnooma (SSB) heeft besloten om het adoptie programma, welke door u maandelijks financieel werd ondersteund, per 1 maart 2016 te beëindigen.
Het Bestuur betreurt dit besluit maar is van mening dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om samen met onze partner de communicatie met u vorm te geven. We zijn er absoluut van overtuigd dat het geld goed is besteed en ten goede is gekomen aan het onderwijs voor deze kansarme jongeren. Ook de zeer roerige periode in Burkina Faso zullen daaraan debet zijn geweest. Desalniettemin vinden we dat we tekort zijn geschoten in onze communicatie.
Bestuur van SSB zal zich de komende periode beraden en bezien hoe we onze support met onze partner in Koudougou, Burkina Faso zullen voortzetten.
Bedankt voor uw steun!

Met een vriendelijke groet,
namens bestuur St. Support Benebnooma,
Hans van Vugt voorzitter