Samenwerking Stichting Support Benebnooma, Stichting La Poubelle en Benebnooma

Het contract is getekend   |   geschreven op woensdag, 16 september , 2015

Samenwerking Stichting Support Benebnooma, Stichting La Poubelle en Benebnooma

PARTIJEN;

Stichting Support Benebnooma, hierna te noemen SSB, vertegenwoordigd door Hans van Vugt, voorzitter van het Bestuur,

En

Stichting La Poubelle, hierna te noemen Poubelle, vertegenwoordigd door Theo van der Bruggen, directeur,

En

Association Benebnooma, Koudougou Burkina Faso; hierna te noemen Benebnooma, vertegenwoordigd door Koudbi Koala, directeur,

 

besluiten tot samenwerking welke als volgt kan worden benoemd; 

  • Twee keer per jaar vult Poubelle een door hen ter beschikking gestelde container met goederen / materialen en stelt deze ter beschikking aan Benebnooma.
  • Streven is erop gericht om in het vroege najaar van 2015 de eerste container vanuit Tilburg naar Frankrijk te vervoeren. De kosten van transport worden in onderling overleg gerealiseerd middels sponsoring. Partijen verplichten zich tot gezamenlijk initiatief.
  • Poubelle en SSB dragen zorg voor transport naar een door Benebnooma te verstrekken adres in Frankrijk. Partijen maken afspraken over de inhoud en samenstelling van de container.
  • Benebnooma zorgt voor specifiek Afrikaanse producten afkomstig uit Burkina Faso welke in Poubelle kunnen worden verkocht. SSB vervult hierin een intermediaire rol en functie.
  • Poubelle richt daarvoor een specifieke verkoop en promotiehoek in haar bedrijf in.
  • De financiële opbrengsten uit de verkoop van de Afrikaanse artikelen worden ter beschikking gesteld aan SSB.
  • Poubelle is bereid om in overleg met SSB stageplaatsen aan te bieden voor medewerkers van Bric & Brac met als doel om een bijdrage te leveren aan meer deskundigheidsbevordering en specifieke kennisoverdracht.
  • SSB organiseert op zondag 7 juni 2015 een Benebnooma Festival in Tilburg. Tijdens het Benebnooma Festival geven wij  het formele startsein  voor de unieke vorm van samenwerking tussen partijen. Deze samenwerking wordt geformaliseerd middels het tekenen van een overeenkomst.
  • Partijen verplichten zich tot het maken van goede afspraken over de Pr & Communicatie inzake de beoogde activiteiten / samenwerking.

Getekend voor akkoord, Tilburg 7 juni,2015

  

Stichting Support Benebnooma,

Hans van Vugt, voorzitter                                         _________________________________________

 

 

Stichting La Poubelle,

Theo van der Bruggen, directeur                              _________________________________________

 

 

Association Benebnooma,

Koudbi Koala, directeur                                             _________________________________________