Activiteiten 2015 Stichting Support Benebnooma (SSB) 2015

geschreven op donderdag, 30 april , 2015

Activiteiten Stichting Support Benebnooma (SSB) 2015

Door SSB worden in 2015 een aantal activiteiten uitgevoerd;
1. Voorbereiden en organiseren van een tournee van La Troupe Saaba:
2. Organiseren van een Benebnooma Festival op zondag 7 juni:
3. Het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen Association, SSB en Stichting La Poubelle:
4. Leveren van een artistieke bijdrage vanuit Tilburg aan het festival Les Nuits Atypiques de Koudougou welke eind november 2015 plaats vindt.
5. Bijdrage in de financiering van een nieuw schoolcomplex voor het technisch onderwijs in Koudougou.
 

Tournee La troupe Saaba 2015

SSB organiseert van 6 tot en met 20 juni 2015 een tournee voor de jongeren muziek en dansgroep La Troupe Saaba. La Troupe Saaba is een project van Association Benebnooma. Het biedt kansarme jongeren de gelegenheid om met traditionele muziek en dans hun talenten te ontwikkelen. Cultuur wordt hierbij ingezet als methodiek om bij te dragen aan ontwikkeling. Met hun optreden genereren jongeren inkomsten voor Benebnooma. Een project van, voor en door jongeren. Om het tournee te laten slagen is het belangrijk dat de groep voldoende betaalde optredens en-of workshops kan uitvoeren. SSB streeft daarom naar samenwerking met het onderwijs. Alle in Tilburg gevestigde basisscholen worden daarvoor benaderd. Ook met het jongerenwerk R-Newt van ContourDeTwern vindt overleg plaats over samenwerking. Onderwijs en jongerenwerk vormen de belangrijkste doelgroepen. Getracht om de kosten van het tournee optimaal te reduceren teneinde de opbrengst te optimaliseren. Zo heeft Amarant zich bereid verklaard huisvesting/accommodatie aan te bieden. Vrijwilligers van SSB zorgen voor de uitvoering en begeleiding van het tournee. Ook de media wordt benaderd om aandacht te schenken aan de komst en achtergronden van La Troupe Saaba. Bijgaand een kopie van een persbericht welke door SSB is verspreid met betrekking tot de komst en achtergronden van het tournee.

Benebnooma Festival 2015

Zondag 7 juni 2015 vindt de 4e editie plaats van het Benebnooma Festival in Bosvreugd Cultuurbos, Reeshofdijk in Tilburg.
(https://www.facebook.com/pages/Stichting-Support-Benebnooma/125818690821477
Het Benebnooma Festival is een initiatief van de in Tilburg gevestigde Stichting Support Benebnooma en richt zich op een breed publiek. Doelstelling is om een breed publiek te informeren over Benebnooma en haar achtergronden.
Een speciale en verrassende editie; het is immers 20 jaar geleden dat de eerste contacten tussen Tilburg en Benebnooma in Koudougou, Burkina Faso tot stand kwamen. Aanvang van het programma om 13.00 uur tot 19.00 uur met een after party! Het Benebnooma Festival staat garant voor een gevarieerd programma. Alle artiesten treden op! De accommodatie wordt gratis ter beschikking gesteld en ook het geluid wordt gesponsord.
In 1995 kwam de muziek en dansgroep La Troupe Saaba uit Burkina Faso voor het eerst naar Tilburg. Dit onder het motto; “Cultuur draagt bij aan ontwikkeling”. Een unieke vriendschapsband tussen Tilburg en Koudougou in Burkina Faso kwam daarmee tot stand. In 2015 staan we tijdens het Benebnooma Festival stil bij 20 jaar vriendschap, uitwisseling en solidariteit. Hoofdact van het Benebnooma Festival 2015 vormt het optreden van de muziek en dansgroep La Troupe Saaba uit Koudougou.
Tijdens het Benebnooma Festival vindt ook een optreden plaats van de alom bekende Peer de Graafmachine. Het podium biedt ook plaats aan de talentvolle sopraan zangeres Eva Emmen. Haar hoofdinteresse ligt bij de klassieke muziek. Eva studeert Solozang klassiek aan het Fontys Conservatorium.  Hind Hakki, afkomstig uit Tilburg met wortels uit Marokko staat garant voor een bijzonder optreden. Hiphop, funk, soul, reggae: alles met liefde passie en een enorme drive. Samen staan het garant voor een unieke sound! In het najaar presenteert Hind haar nieuwe internationale album.
Dalaba speelt de stilte voorbij! Samen met fotograaf Jan Wilms presenteert Dalaba een multimedia spektakel, waarbij muziek wordt gemaakt, niet alleen op muziekinstrumenten, maar ook op metersgrote fotocollages, een streling voor oog en oor. Toegang is € 5, -. Kinderen tot en met 11 jaar gratis toegang!
Cynthia Gabla, voormalig danseres van de Ghanese muziek en dansgroep Kusum Gboo Dance Group zal workshops Afrikaanse dans verzorgen.
Les Messieurs Tamtam. Jan Jansen, Eric Embregts en Albert Bakx (http://www.speeldjembe.nl ) repeteren en studeren al zo’n 5 jaar wekelijks samen en vormen met z’n drieën een eigenwijs trio met grote liefde voor Afrikaanse percussie. Zij noemen zich zelf ‘Les messieurs tamtam’. Zij zullen het publiek op 7 juni in vervoering brengen met hun ritmes en muzikale schoonheid.
Met Mundial Productions is overeengekomen dat het Benebnooma Festival 2015 zal fungeren als decor voor een reünie van oud vrijwilligers/medewerkers van het in 1988 gestarte Derde Wereldfestival welke later wordt omgedoopt tot Festival Mundial.

Samenwerking tussen La Poubelle, SSB en Association Benebnooma.

Stichting la Poubelle, SSB en Association Benebnooma hebben besloten tot een vorm van structurele samenwerking. Benebnooma heeft haar eigen project Bric & Brac. Te vergelijke met la Poubelle. Welvaartsresten worden ingezameld, opgeknapt en voor een kleine prijs verkocht. Het levert in beide situaties een bijdrage aan het bevorderen van meer duurzaamheid. Het genereert inkomsten en daarmee werkgelegenheid.
La Poubelle heeft zich bereid verklaard om op jaarbasis twee containers met artikelen beschikbaar te stellen aan Benebnooma. Benebnooma levert artikelen aan la Poubelle welke hier worden verkocht. La Poubelle zal daarvoor een speciale ruimte ter beschikking stellen voor de verkoop van de Afrikaanse artikelen. SSB zal in overleg met la Poubelle de ruimte inrichten en mede zorg dragen voor informatie en voorlichting over Benebnooma. De opbrengst wordt via SSB ter beschikking gesteld aan Benebnooma.
Deze unieke vorm van samenwerking zal op 7 juni tijdens het Benebnooma festival worden bekrachtigd middels ondertekening van een overeenkomst. Directeur Koudbi Koala van Benebnooma zal daarbij aanwezig zijn. La Poubelle zal met een speciale actie op het Benebnooma festival aanwezig zijn om de samenwerking te profileren.

Een artistieke bijdrage vanuit Tilburg aan het festival Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK)

Association Benebnooma ging vanaf 1997 in Koudougou haar eigen festival Les Nuits Atypiques de Koudougou organiseren. Inmiddels is deze uitgegroeid tot een van de meest prominente muziek en dans festivals in west Afrika. Veel Tilburgse muzikanten waren in het verleden bereid om op basis van solidariteit een succesvolle bijdrage te leveren aan het festival in Koudougou. Ook in 2015 wil SSB bij voldoende financiering een artistieke bijdrage vanuit Tilburg mogelijk maken. Meer concreet hebben sopraanzangeres Eva Emmen en zangeres Hind Hakki (hiphop, funk, soul en reggae) zich bereid verklaart om eind november met een aantal muzikanten ( 4 ) en een begeleidingsteam van SSB af te reizen naar Burkina Faso om deel te nemen aan het festival in Koudougou. Zij leveren beide een eigen artistieke bijdragen maar werken ook samen aan een gezamenlijke en verrassende artistieke bijdrage. De delegatie zal naar verwachting bestaan uit 8 personen. SSB gaat op zoek naar financiële middelen om de bijdrage te realiseren. De kosten per persoon moeten worden geraamd op een bedrag van 1100 euro per persoon. ( o.a. vliegticket, verzekering, visa, malariamedicijn, inentingen, vervoer naar luchthaven) Het festival in Burkina zal zorg dragen voor huisvesting, transport en maaltijden)

Nieuw schoolcomplex voor technisch onderwijs in Koudougou.

Stichting Support Benebnooma wil zich in 2015 inzetten voor een financiële bijdrage van 8000 euro voor de realisatie van een nieuw schoolcomplex voor het technisch onderwijs in Koudougou. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op de opbrengst van de jaarlijkse Derde Wereld Rommelmarkt van Mill Hill. Hiervoor is door SSB inmiddels een aanvrage ingediend. SSB zal in overleg met haar partner is Koudougou ook nagaan of een vorm van onderwijskundige ondersteuning gerealiseerd kan worden.

Tilburg, 25 maart 2015
Hans van Vugt