Werkbezoek Koudbi Koala van 13 t/m 17 januari geslaagd

Een kort verslag, ook over de situatie in Burkina Faso   |   geschreven op dinsdag, 20 januari , 2015

Werkbezoek Koudbi Koala van 13 t/m 17 januari geslaagd

Overhandiging cheque van € 3.100,-- door voorzitter Hans van Vugt aan Koudbi Koala {foto: Karla Hoffman]

Werkbezoek Koudbi Koala geslaagd.
Positief nieuws uit Burkina Faso.

Koudbi Koala, directeur van Association Benebnooma bracht op uitnodiging van SSB [Stichting Support Benebnooma] van 13 tot en met 17 januari 2015 een geslaagd werkbezoek aan Tilburg. Na de politieke omwenteling die zich eind oktober in Burkina Faso heeft voltrokken, was het bezoek een mooie gelegenheid om samen stil te staan bij de veranderingen. Koudbi was zondermeer positief over de veranderingen. Er is een eind gekomen aan het 27 jarig bewind van president Blaise Comparé, er is vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten worden gerespecteerd. Burkina Faso is op weg naar democratische verkiezingen die in het najaar gaan plaats vinden. De activiteiten en werkzaamheden van Centrum Benebnooma worden zeer gewaardeerd en staan in een aantal gevallen model voor de toekomst. Er waait een positieve wind over het land! Het Bestuur van SSB sprak hierover uitvoerig met Koudbi tijdens een extra bestuursvergadering.
Hieronder wat meer informatie over het werkbezoek.

Hieronder wat meer informatie over het werkbezoek.

• Koudbi deelde ons mede dat La Troupe Saaba van 6 tot en met 20 juni 2015 beschikbaar is voor een tournee in Nederland. Bestuur van SSB zal de voorbereiding en organisatie ter hand nemen.
• Tijdens een goed bezochte openbare informatie en ontmoetingsavond op woensdag 14 januari in café De Troubadour waren wij in staat om een cheque van € 3.100,-- te overhandigen aan Koudbi Koala [zie foto]. Dit bedrag is het resultaat [over 2014] van ouders die een maandelijkse bijdrage storten voor support van het onderwijsprogramma van Centrum Benebnooma. Tijdens de avond vonden diverse culturele optredens plaats.
• Koudbi bracht een bezoek aan MFA De Dirigent in Stokhasselt. Daar bezocht hij twee basisscholen en de ouderkamer.
• Voorts waren er bezoeken aan de Vlisco in Helmond, La Poubelle, Ruilwinkel Tilburg Zuid, Listex Recycling, Kringloopwinkel van Terre des Hommes, Port Agora en er was ruimte voor een aantal persoonlijke bezoeken.
• De directie van Stichting La Poubelle heeft zich bereid verklaard tot een vorm van structurele samenwerking. La Poubelle is bereid materialen en goederen ter beschikking te stellen voor Centrum Benebnooma en omgekeerd, om ook producten te verkopen van Centrum Benebnooma. Meer informatie over deze vorm van samenwerking volgt.
Samenvattend kunnen wij terugkijken op een geslaagd en perspectiefvol werkbezoek.