ANBI gegevens SSB per 01-01-2014

SSB goedgekeurde ANBI stichting   |   geschreven op zondag, 21 oktober , 2012

ANBI gegevens per 01-01-2014:

Naam: Stichting Support Benebnooma

Fiscaal nummer: 0078.58.590

Contactgegevens: St. Support Benebnooma | Heuvelpoort 348 | 5038DV  Tilburg

Bestuurssamenstelling: Hans van Vugt [voorzitter], Léon Lejeune [secretaris], Henk Aertsen [penningmeester], Geneviève Hoogveld [bestuurslid], Michel Wouters [bestuurslid], José Segers [ bestuurslid].

Beleidsplan: under construction

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden worden NIET beloond; het betreft hier puur vrijwilligerswerk.

De doelstelling: De Stichting heeft ten doel, het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten van Centrum Benebnooma, dat gevestigd is in de stad Koudougou in Burkina Faso, en tevens het leveren van een bijdrage aan de realisatie van activiteiten op het terrein van mondiale bewustwording inzake intenationale samenwerking in de eigen regio.

Verslag uitgeoefende activiteiten: under construction

Financièle verantwoording: under construction

ANBI goedkeuring voor Stichting Support Benebnooma

De Belastingdienst heeft Stichting Support Benebnooma, terugwerkend per 01 januari 2012, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI].


Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële organisaties zijn hierdoor meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.
Welke belastingvoordelen heeft een ANBI
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften