Brochure Stichting Support Benebnooma is uit

Over het ontstaan en de ontwikkelingen   |   geschreven op maandag, 14 mei , 2012

BROCHURE VAN STICHTING SUPPORT BENEBNOOMA

Deze brochure is een uitgave van Stichting Support Benebnooma [SSB] en schetst het ontstaan en ontwikkeling van Centrum Benebnooma in de stad Koudougou in het straatarme West-Afrikaanse land Burkina Faso. Het centrum voor kansarme kinderen en kwetsbare jongeren in Koudougou heeft zich sterk ontwikkeld. Het biedt vele kinderen en kwetsbare jongeren de kans om een vorm van educatie, onderwijs en beroepsopleiding te volgen. In cultureel opzicht heeft men Koudougou met het festival  les Nuits Atypiques de Koudougou [NAK] op de kaart gezet.

Met trots mag men  terugkijken op de afgelopen jaren. Er is echter nog heel veel werk te verzettten. Nog steeds blijft een groot aantal jongeren verstoken van onderwijs en perspectief op arbeid. Ook voor de komende jaren blijft het voortbestaan van Centrum Benebnooma van essentieel belang. Men heeft concrete plannen en wensen om de kwaliteit en kwantiteit van Benebnooma te verbeteren. Dit kan niet zonder steun en solidariteit van derden. Stichting Support Benebnooma wil daar samen met andere partners steun aan verlenen.

Deze brochure is te bestellen voor € 5,00 [incl. verzendkosten] bij het secretariaat van onze stichting via: contact@benebnooma.nl