Adoptiegelden afgedragen aan Koudbi Koala

€ 2.100,-- bijeengebracht door adoptieouders; bedankt !   |   geschreven op vrijdag, 08 juni , 2012

Schenking Adoptiegelden.

Tijdens het werkbezoek van Koudbi Koala [directeur Koudbi Koala van Centrum Benebnooma] van 7 tot en met 11 juni, is een 2e bedrag van € 2.100,-- aan hem overhandigd. Vorig jaar november is er al een bedrag van € 3.000,-- voor de adoptiekinderen aan Centrum benebnooma geschonken. Deze bedragen zijn door de gezamenlijke adoptieouders van SSB bijeen gebracht. Stichting Support Benebnooma biedt daarmee 27 kansarme kinderen in de gelegenheid om deel te nemen aan het onderwijsprogramma van Benebnooma! Zeer veel dank aan onze adoptieouders ! Wij verwelkomen van harte nieuwe adoptieouders.