Gebeurtenissen in Burkina Faso; bericht van Koudbi Koala

Wat is er gebeurd sinds 21 februari ... !   |   geschreven op zaterdag, 09 juli , 2011

Burkina Faso, wat is er gebeurd sinds 21 februari 2011? Ja, ja, het gebeurt niet alleen in andere landen…. ! Degene, die al sinds lange tijd “Het Land van de Oprechte Mensen” heeft gekend, zal zich deze vraag na de gebeurtenissen die heden ten dage in Burkina Faso plaats vinden, wel afvragen; “Wat heeft Burkina Faso gedaan om dit te verdienen?”

Alles is in Koudougou begonnen op 21 februari 2011, na de dood van de leerling Justin Zongo; een overlijden als gevolg van politiemishandeling terwijl de autoriteiten aan de openbare opinie laten weten dat deze dood te wijten is aan hersenvliesontsteking. Deze “leugen” heeft de vlam in de pan gebracht. Allereerst in Koudougou en vervolgens in meerdere streken in het land.

De gewelddadige opstanden hebben het leven gekost aan mensen en hebben er vernietigingen van openbare en privé goederen plaats gevonden. Studenten, ambtenaren (om het even welke), militairen, burgerlijke maatschappij, politieke partijen (oppositie), handelaren, katoenkwekers; Iedereen heeft zich laten horen. De een door een mars, de ander door schoten in de lucht. Het was duizelingwekkend van februari tot april…! Iedereen heeft aandacht opgeëist, iedereen heeft gesproken!

Voor Burkina Faso heeft deze protestbeweging, voortvloeiend uit de dood van Justin Zongo die bovendien ook nog een onderdaan is uit Koudougou, bestempeld als rebelse stad en iedereen in staat gesteld om geen angst meer te hebben voor de regeerders. Wat een anekdotes over dit onderwerp!

Voor de stad Koudougou waren er veel schades (ongeveer 6 doden en veel openbare en privé goederen zijn uitgebrand; het is makkelijker om te vernietigen als om op te bouwen. De feestelijkheden van de 51ste verjaardag van onze onafhankelijkheid, die plaats zouden moeten hebben in Koudougou op 11 december 2011, zijn verdaagd. Koudougou zou ter gelegenheid hiervan veel investeringen moeten genieten.

Centrum Benebnooma, dat ook deel uitmaakt van Koudougou heeft ook geleden onder deze gebeurtenissen. Geen enkele partner is ons komen opzoeken sinds deze fatale datum. Wij waren verplicht overuren te maken opdat onze leerlingen het programma, met het oog op de examens konden afmaken, zonder daarbij mee te rekenen dat we niet genoeg containers van Emmaus hebben ontvangen voor onze bric-à-brac.

Al deze gebeurtenissen die plaats gevonden hebben en die nog zullen plaats vinden leren ons dit: “ LATEN WE ALTIJD SOLIDAIR BLIJVEN EN LATEN WE NOG MEER SAMEN DELEN”

Koudbi Koala, Oprichter Centrum Benebnooma, Koudougou, Burkina Faso